vrijdag 4 april 2008

Web Analytics metrics van WAA


Pageviews, visits en visitors. Iedereen weet onderhand wel wat daarmee bedoelt wordt.
In de praktijk blijkt echter dat veel gebruikers toch moeite hebben met de verschillende Web Analytics definities.

De WAA heeft een lijst met definities opgesteld. Download hier de nieuwe definitielijst in PDF.

Geen opmerkingen: